Zdaj se predvaja
povezimoslovenijo
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
KANDIDATKA POVEŽIMO SLOVENIJO ANA SOMRAK VOLILNA ENOTA 6 - NOVO MESTO, VOLILNI OKRAJ 6 - KRŠKO

Ana Nuša Somrak na volitve v okviru liste Povežimo Slovenijo – pod zaporedno številko 4

»S svojim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in zagnanostjo želim pospešiti in pomagati izkoristiti neverjeten potencial, ki ga imata naši čudoviti občini Kostanjevica na Krki in Mestna občina Krško na področju energetike, gospodarstva, kmetijstva in turizma. Na državni ravni bom nadaljevala tudi delo na področjih sociale, okolja in prostora ter zaščite in reševanja, ki so mi že sedaj prioriteta v lokalnem okolju.«

Ana Nuša Somrak je prve korake v politiko naredila kot svetnica Občinskega sveta občine Krško, od leta 2003 pa si kot podžupanja prizadeva za razvoj in boljše življenje občanov. To je tudi njeno glavno vodilo političnih prizadevanj – Prenos izkušenj iz lokalnega prostora na državno raven. Vrsto let se je tako seznanjala s ključnimi projekti in stanjem v domači občini in regiji Posavje. Njen program temelji na tem, da je življenje v naši regiji privilegij in, da je ključno, da kot regija vemo, kam želimo v prihodnje.

Prioritete na področju lokalne samouprave:

 • Ustanovitev pokrajine Posavje s sedežem v Krškem;
 • Decentralizacija Slovenije in prenos institucij in pristojnosti skupaj s finančnimi sredstvi z žave na nižjo raven- pokrajine in občine;
 • Deliti bogate izkušnje dolgoletne podžupanje in prispevati k bolj učinkovitemu delu v Državnem zboru RS, kjer manjka politikov z izkušnjami lokalne ravni.

Prioritete na področju dolgotrajne oskrbe starejših:

 • Podpora vsem ukrepom, ki omogočajo starostnikom, da ostanejo doma;
 • Izgradnja Pametne srebrne vasi na Senovem (pomoč na domu, storitve Most, dnevni center za starostnike, bivalni prostori za starejše, usposabljanje svojcev starostnikov, negovalcev, prikaz sodobne tehnologije s področja dolgotrajne oskrbe- tele medicina);
 • Krepitev domske oskrbe.

 Prioritete na področju stanovanjske politike:

 • Oblikovanje ukrepov za pospešeno gradnjo javnih najemniških stanovanj (namenska neprofitna sredstva, krediti z garancijskimi shemami, predkupna pravica na zemljiščih namenjeni večstanovanjski gradnji tudi za javne najemniške organizacije);
 • S prostorskim razvojem poskrbeti za površine namenjene novi stanovanjski gradnji predvsem v luči gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Pri prostorskem načrtovanju upoštevati proste kapacitete že obstoječe komunalne infrastrukture in  objektov družbenih dejavnosti (vrtci, šole);Oblikovanje programov za sofinanciranje vgradnje osebnih dvigal v večstanovanjske objekte;
 • Prehod skupnih ogrevalnih sistemov stanovanjskih sosesk na obnovljive vire (močno nihanje cen energentov kot so zemeljski plin, kurilno olje in električna energija).

Prioritete na področju razvoja turizma:

 • Enakomeren razvoj turističnih destinacij;
 • Razvoj zelenega trajnostnega butičnega turizma;
 • Finančne spodbude za nastanitve in dodano vrednost na podeželju v obliki turistične infrastrukture;
 • Ohranjanje kulturne dediščine in prilagoditev vsebin za turistične atrakcije;
 • Finančne spodbude za oblikovanje zelenih trajnostnih doživetij, promocijo in digitalizacijo turističnih vsebin;
 • Obnova Gradu Šrajbarski Turn in vanj umestitev turističnih in gospodarskih dejavnosti;
 • Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti ob reki Savi;
 • Regijska povezava kolesarskih in tematskih poti;
 • Promocija in razvoj naše vinorodne dežele v povezavi s kulinariko.

Prioritete na področju gospodarstva:

 • Enostavne finančne spodbude za malo gospodarstvo (posodobitev podjetij, razvoj, izboljšanje konkurenčnosti);
 • Ohranitev celovitega sistema podpornih točk in brezplačnih storitev za podjetja, brezplačna izobraževanja, izmenjave praks in pomoč pri mednarodnem sodelovanju – nadaljevanje programa SPOT svetovanje;
 • Spodbujanje inovativnosti v podjetjih;
 • Razvoj kompetenčnih centrov in zagotovitev ustreznega kadra;
 • Spodbujanje razvoja in delovanje inovativnih podjetniških okolij preko podjetniških inkubatorjev, omogočanje mentorstva za mlade podjetnike, brezplačne delavnice, usposabljanja;
 • Investicije v industrijske cone, zagotovitev brezplačnih pisarniških in proizvodnih prostorov za mlada podjetja;
 • Razbremenitev plač zaposlenih;
 • Zagotovitev boljše socialne varnosti za samostojne podjetnike.

 Prioritete na področju energetike:

 • Ureditev partnerskega odnosa med odgovornimi v slovenski energetiki in občino Krško, Posavjem;
 • Krepitev drugega stebra slovenske energetike - Gen energija, s sedežem v Vrbini;
 • Izgradnja skladišča za iztrošeno jedrsko gorivo v okviru NEK;
 • Izgradnja odlagališča NSRAO v Vrbini;
 • Krepitev ARAO v Krškem in preselitev agencije v obnovljen Šrajbarski turn;
 • Aktivno sodelovanje pri umeščanju drugega bloka NEK;
 • Izgradnja HE Mokrice;
 • Podpora izgradnji HE na Srednji Savi.

Prioritete na področju kmetijstva:

 • Spodbujanje razvoja in nadgradnja družinskih kmetij, prestrukturiranje in modernizacija v precizno kmetijstvo;
 • Pridelava varne in kakovostne hrane, kratkih zelenih verig, povečanje deleža ekološkega kmetovanja, povečanje lokalne hrane v javnih zavodih;
 • Izgradnja namakalnega sistema na Krškem polju;
 • Podpora mladim prevzemnikom kmetij;
 • Krepitev sodelovanja v vertikalnih verigah (kmetje-zadruge- predelovalna industrija-trgovci);
 • Vzpostavitev kratkih prodajnih verig s ponudbo lokalno pridelane hrane (prodaja na tržnicah, na domu, povezovanje ponudnikov);
 • Podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetijah
 • Krepitev povezovanja kmetij, vinarjev in gostincev.

Skupaj povežimo Kostanjevico na Krki in Krško,

                                                                         Ana Nuša Somrak

Slike članka
Zadnje objave
Ob vstopu v zadnji teden volilne kampanje
V izogib napakam pri javnomnenjskih raziskavah
IVAN BRODNJAK
SERGEJA PUPPIS FREEBAIRN
ANDREJ ČUŠ
Najbolj obiskano
1
Doc. dr. Tina Bregant o gibanju Povežimo Slovenijo
2
Zakaj nas pogled na svobodo medijev v Sloveniji tako deli?
3
Gibanje Povežimo Slovenijo podpira tudi Oto Pestner
4
V ŽIVO: Predstavitev kandidatov gibanja POVEŽIMO SLOVENIJO
5
Prihaja čas tistih, ki povezujejo