Zdaj se predvaja
povezimoslovenijo
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
Podpis sporazuma - skupen nastop SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati - tekstovno

Povežimo Slovenijo


Pozdravljeni,

Sem Marko Balažic in z današnjim dnem postajam uradni govornik gibanja Povežimo Slovenijo.

Vsak politični angažma se začne zaradi izkušenj, s katerimi se ljudje soočamo v vsakdanjem življenju. Motivacija nastane zaradi krivic, ki jih občutimo ali pa je motivacija posledica razlik med predstavo, kako bi svet moral izgledati in kako izgleda v realnosti.

Osebno se vedno vprašam, kakšne Slovenije si želim za moje otroke. Pri vzgoji se držim načela, da jih pri njihovih talentih vzpodbujam, ne pa da jim na noge obešam uteži. Želim, da bi se tako do njih obnašalo tudi okolje.

Če se vprašamo, v kakšni Sloveniji živimo danes, lahko ugotovimo, da so stvari milo rečeno čudne. Ne znamo se poslušati, ne znamo se pogovarjati, kaj šele, da bi se znali dogovoriti. Vidimo ogromno jeznih ljudi med različnimi tnali in nakovali, ki niso slišani. Kaj se dogaja z njihovim potencialom, ki ga premorejo? Tisti, ki poskuša kaj spremeniti, je označen z vsemi najhujšimi psovkami. Na naših nogah ni ene, ampak 10 uteži.

Veste, v Sloveniji smo izgnali zdrav razum. Dali smo prednost zlobi pred razumom. Je to res okolje, ki ga želimo?

Zdrav razum pove, da se moramo razumeti s sosedi. Da moramo skupaj iskati rešitve. Da se moramo znati pohvaliti, in tako, kot je že večkrat izpostavil moj sogovornik za mizo g. Kovšca, v politiki iskati zaveznike in nasprotnikov ne sprejemati kot sovražnike.

Če pa nam uspe, če bo število tistih, ki si želimo bolj strpno družbo resnično rastlo. Postali bomo optimistični, uspešni – in srečni. V Sloveniji živimo izjemno inteligentni in sposobni ljudje. Zato je pomembno, da izgradimo zgolj ustreznejše okolje in družbo, kjer skrbimo drug za drugega, pa bomo zmagovalci.

Prvi korak je vedno najtežji, a mora dati dober zgled. Ta zgled pa je, da se za isto mizo usedejo izrazito različni ljudje in navzven z dejanji dokažejo, da jim je mar za prihodnost.

Zato smo danes tukaj. Da predstavimo, kako izgleda Slovenija zdravega razuma.

VIZIJA: Slovenija zdravega razuma zagotavlja, da je ustvarjalno delo cenjeno, da ne obremenjuje okolja in poskrbi za tiste, ki se znajdejo v težavah.

Naši cilji so osnovani okoli treh koncentričnih krogov - liberalno gospodarskega, ljudskega in zelenega - katerih stična točka je strpnost v komuniciranju in skupno iskanje rešitev. Ponujamo Slovenijo v Sloveniji. To je naša sredina. To bi morala biti tudi slovenska sredina.

In veste, kaj je še bolj pomembno? Prvič ponujamo javnosti, da bo vsaka podana rešitev premišljena vsaj iz treh različnih zornih kotov. Vsaka bo morala odgovoriti na vprašanja Kaj je dobro za ljudi? Kaj za gospodarstvo? In kaj za naravo?

Samo tako bomo ustvarili zadosten občutek varnosti za razvoj vseh talentov, ki jih v tej čudoviti državi premoremo in vrnemo optimizem. Tako napake ne bodo postale uteži, ampak priložnost za osebno rast.

Nismo pa tako arogantni, da bi rekli, da smo samozadostni. Pogovarjamo se z vsemi in vaše ideje so vedno dobrodošle.

Sploh, če se strinjate, da:

Je bila Slovenija močna samo takrat, ko je bila gospodarsko uspešna,
da mora življenje na podeželju spet postati privilegij, ter
da moramo povsod ustvariti pogoje za razvoj na način, da spoštujemo načela trajnosti.
Nujni predpogoji za to so:

vključenost, vzajemnost in tolerantnost, še posebej do preteklosti. Napake iz preteklosti ne smejo biti nepremostljiva ovira za uspeh v prihodnosti.
da pravila veljajo za vse enako,
da je zagotovljena nujna infrastruktura.

Če vsak problem rešujemo z zdravo pametjo, lahko:

uvedemo gospodarsko mentaliteto v vse ostale sisteme:

kvaliteten javni servis, kjer so stvari narejene kvalitetno in v roku,
dinamična birokracija
ljudje naj delajo, tudi če so upokojeni in to želijo, ter zaradi tega obdržijo vse ugodnosti.
aktiven pristop k iskanju visoko usposobljenih kadrov in ljudi. Samo vključujoča družba pritegne najpametnejše, da pridejo – in ostanejo.
Resnično vprašanje je, kako naj zgradimo podjetniški ekosistem na nivoju države in kakšni so odnosi novega tipa, ki jih potrebujemo med javnim in zasebnim sektorjem

zagotavljamo policentričen razvoj Slovenije:

skozi spodbujanje gospodarskih dejavnosti, še posebej tistih z visoko dodano vrednostjo povsod;
skozi pavšalne obdavčitve za gostince, kmete in obrtnike;
skozi ugodnejše davčno okolje za ohranjanje in spodbujanje poseljenosti;
ustvarjanje ustreznega družbenega podpornega okolja, kot je npr. sprememba pošt v družbene centre, kjer se ljudje lahko družijo, imajo pa na voljo tudi vso potrebno infrastrukturo (poštne in bančne storitve, gostinske storitve in trgovino z najnujnejšimi izdelki, knjižnica in šolskih centrov za odrasle);
ti centri so lahko tudi območje medgeneracijskega sožitja, kjer npr. otroci iz lokalnih vrtcev učijo veščin digitalizacije varovance lokalnih domov za ostarele.

zagotavljamo čisto Slovenijo,

ki preko uvedbe sodobnih principov trajnostno izkorišča naravne danosti,
in ohranja naravne danosti okolja v vseh svojih potencialih.

uvedemo digitalno preobrazbo v smislu, da ta služi človeku:

program vzpodbud za spremembo navad,
pametne vasi, pametna mesta

ponudimo mladim perspektivo skozi:

programe sofinanciranja komunalnih prispevkov, kjer se bolj podpira demografsko ogrožena in mejna področja;
formiranje posebnih skladov za sofinanciranje podjetniških projektov;
in uvedbe stimulativnih stanovanjskih politik.

transformiramo šolski sistem v smeri reševanja problemov in večje funkcionalne pismenosti – le tako bomo ohranili navdušenje in radovednost .

na prvo mesto zdravstvenega sistema postavimo zdravje ljudi, in ne ideologije.

zagotovimo, da upokojenci nikakor ne zapadejo v revščino.

zagovarjamo solidarno državo, a ne preko meja solidarnosti.

civilizacijska dolžnost je, da pomagamo tistim, ki si sami ne morejo pomagati.
a tiste, ki si lahko pomagajo, moramo čim prej postaviti nazaj na noge, da lahko uživajo v delu svojih rok;
Zagovarjamo stimulativne koncepte javnih del.

Verjamemo, da je to prava pot naprej. Vedno okoli treh načel: Kaj je dobro za ljudi? Kaj za gospodarstvo? In kaj za naravo?


Preden pa povabim k podpisovanju pogodb, se spodobi, da na hitro povzamem pogodbo:

S podpisom pogodbe se podpisnice: Konkretno, Lista Franca Kanglerja, Nova Socialdemokracija, Slovenska ljudska stranka in Zeleni Slovenije zavezujejo, da bodo pod imenom Povežimo Slovenijo oblikovale skupno listo najboljših kandidatov. S pogodbo se določijo strokovna, kadrovska, tehnična, prostorska pomoč in podpora. Predsedniki pogodbenih strank bodo v soglasju določili ključne korake kampanje in si nudili vzajemno podporo pri volilnih aktivnostih.
V pogodbi so prav tako določene aktivnosti in odločanje za čas po volitvah, in sicer glede oblikovanja skupne poslanske skupine in dogovorov o pogovorih z morebitnimi političnimi zavezniki. O tem bodo vse pogodbene stranke odločale soglasno.

Pogodba je sklenjena za določen čas, do izteka mandatne dobe Državnega zbora, ki bo sestavljen na podlagi volitev.

Dragi predsedniki strank, g. Andrej Čuš, g. Franc Kangler, g. Andrej Magajna, g. Zdravko Počivalšek, in g. Marjan Podobnik, vabim vas, da podpišete pogodbo, ki je pred vami.


Najlepša hvala! S podpisi ste pokazali, kako Slovenija lahko deluje. Mimo razlik s pogledom usmerjenim v prihodnost! Verjamem, da ti podpisi niso zadnji.

Sedaj pa vabim podpisnike in goste za mizo, da podajo kratke izjave. Pri tem pa opominjam, da bodo gosti na voljo za krajše novinarske izjave zadaj.

Z izjavami uradno zaključujem dogodek in vas vabim v preddverje.


VIZIJA: Slovenija zdravega razuma zagotavlja, da je ustvarjalno delo cenjeno, da ne obremenjuje okolja in poskrbi za tiste, ki se znajdejo v težavah.

Vedno okoli treh načel: Kaj je dobro za ljudi? Kaj za gospodarstvo? In kaj za naravo?


Spoštovani,


nekaj misli o tem, kaj je gibanje Povežimo Slovenijo:

- Povežimo Slovenijo je gibanje za državo zdravega razuma.

- Ne bodi hudoben, ampak strpen in povezovalen.

- Ljubezen in povezovanje, ne pa sovraštvo in delitve.

- Za zagotavljanje prehranske samooskrbe z zdravo domačo hrano z večjo podporo kmetom, kmeticam in mladim na podeželju.

- Življenje na podeželju naj postane privilegij!

- Gospodarska mentaliteta v javno upravo in celotno družbo.

- Vsi si zaslužijo ponovno priložnost in možnost, da pozitivno spremenijo svoje življenje.

- Slovenija je uspešna samo takrat, ko je gospodarsko močna.

- Javno zdravstvo mora pomeniti pravico do hitre in učinkovite zdravstvene oskrbe.

- Za sistemsko podporo mladim ob vstopu v delo in pri oblikovanju družine.

- Za čisto naravo, zdravo okolje, za gospodarsko uspešno državo in socialno pravično družbo.

- Digitalna preobrazba gospodarstva in družbe je nujna za boljše življenje.

- Vrnimo politiko ljudem! Kdo bolj pozna probleme ljudi, kot župani, ki so v vsakodnevnem stiku z njimi?

- Za podporo vdovcem z dodatnim delom pokojnine po pokojnem partnerju.

- Nihče ne bo ostal sam.

Slike članka
Zadnje objave
Ob vstopu v zadnji teden volilne kampanje
V izogib napakam pri javnomnenjskih raziskavah
IVAN BRODNJAK
SERGEJA PUPPIS FREEBAIRN
ANDREJ ČUŠ
Najbolj obiskano
1
MIHA REBOLJ
2
Dr. Ernest Petrič: Slovenija je tragično razdvojena, razklana.
3
Doc. dr. Tina Bregant o gibanju Povežimo Slovenijo
4
Ob vstopu v zadnji teden volilne kampanje
5
Povežimo Slovenijo (PoS) s 7 poslanci