Gibanje Povežimo Slovenijo se kljub pritiskom na posamezne podpornike krepi nad vsemi pričakovanji
Povežimo Slovenijo

Petek, 29. januar 2021 ob 11:07

Odpri galerijo

Dr. Nada Pavšer, koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo, ustanoviteljica slovenske mreže Ekošol. / foto: Milan Skledar

V tem tednu se je v Sloveniji predstavilo novo gibanje, ki si je nadelo ime Povežimo Slovenijo. Ob predstavitvi so pojasnili, da »gre za gibanje, kjer je pot do cilja enako pomembna kot sam cilj. Pot do cilja je sodelovanje in povezovanje vseh dobro mislečih ljudi, ne glede na ideološke in druge razlike. Cilj pa je zmagati na volitvah in tako dobiti možnost delovati za tako Slovenijo, kakršno smo si ljudje zamišljali pred 30 leti in smo zato tudi množično odšli na plebiscit in se skoraj vsi opredelili za samostojno Slovenijo«.

Avtor: Klara Vaš

Koordinatorka gibanja dr. Nada Pavšer je v predstavitvenem nagovoru spregovorila o viziji gibanja: »Po 30 letih od plebiscita, ko smo znali stopiti skupaj, da danes živimo v samostojni, svobodni državi Sloveniji, se moramo ponovno vprašati, kdo smo, kje smo in kam gremo.«

V pogovoru z njo smo poizvedeli več o njenem dosedanjem delu in tudi o samem gibanju.

Dr. Nada Pavšer, ste pobudnica in koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo. Ste tudi pobudnica in ustanoviteljica slovenske mreže ekošol. Kako bi sebe in svoje dosedanje delo na kratko opisali?

Na postojnski gimnaziji sem kot mlada profesorica svoj odnos do narave preko krožkov prenašala na mlade. Organizirala sem prve naravovarstvene raziskovalne tabore. Leta 1985 sem dobila prvo nagrado za mentorstvo in v tem okviru preživela teden dni na univerzi Norwich University v Angliji.

Leta 1996 me je mednarodna organizacija za okoljsko izobraževanje Foundation for Environmental Education (FEE) na predlog Društva za okoljsko izobraževanje Slovenije in Slovenskega ekološkega gibanja imenovala za nacionalno koordinatorko ekošol za Slovenijo. Z veliko truda in močne volje ob redni službi mi je uspelo pripraviti in uskladiti slovenski program Ekošola kot način življenja in ga z ustanovitvijo slovenske mreže ekošol razširiti, tako da je danes program ekošol v skoraj sleherni šoli.

Leta 2002 sem prejela častni znak svobode Republike Slovenije za zaslužno in zagnano delo z mladimi na področju varovanja okolja, leta 2010 pa mednarodno priznanje Energy Globe Award  za trajnostni razvoj.

				Dr. Nada Pavšer, koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo, ustanoviteljica slovenske mreže Ekošol. / foto: Milan Skledar			Dr. Nada Pavšer, koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo, ustanoviteljica slovenske mreže Ekošol. / foto: Milan Skledar

Zakaj ste se odločili za pobudo za oblikovanje gibanja Povežimo Slovenijo, ki naj bi s skupno listo nastopilo na naslednjih volitvah v Državni zbor v RS?

V življenju sem si nabrala številne izkušnje, tudi z dodatnim izobraževanjem in s koordiniranjem različnih interesov in pobud za kakovost življenja v naši lepi in naravno bogati državi Sloveniji. Predvsem na področju izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja. Izmed vseh pa lahko rečem, da je pobuda in koordiniranje gibanja Povežimo Slovenijo moj najljubši in najzahtevnejši izziv, ki sem ga v sebi na nek intuitivni način že dolgo čutila.

Ne nazadnje sem tudi kot občinska svetnica že drugi mandat blizu problemom, ki tarejo ljudi, in čutim, da si ljudje želijo dodano vrednost k obstoječi politiki, ki mnogokrat razdvaja, in ne povezuje. Na volitve želimo pripeljati predvsem vse tiste, ki so do sedaj ostajali doma. Še posebej pa želimo pritegniti mlade, ki so dejavni, imajo veliko ustvarjalne energije in kar kličejo po novih priložnostih in možnostih za svojo prihodnost, prihodnost svojih družin in skupnosti – prihodnost Slovenije.

Koga vse nagovarjate z vašo pobudo?

Nagovarjam vse tiste, ki so že do sedaj veliko prispevali pri razvoju Slovenije na različnih področjih in ki še naprej želijo prispevati na najrazličnejših področjih: od okolja, kmetijstva, gospodarstva, zdravja, znanosti, kulture, športa.

Povabljeni so vsi, ki so s svojimi dosežki prispevali k promociji in oblikovanju identitete naše države, pa tudi mladi in drugi, ki doslej širši javnosti niso bili poznani, imajo pa kaj pokazati, predvsem pa imajo voljo, da del svojega časa in energije prispevajo v skupno dobro z angažiranjem tudi v našem povezovalnem gibanju. 

Kakšni so odzivi na predstavitev vaše pobude?

Odzivi so presegli moja najbolj optimistična pričakovanja. Zelo sem vesela, da so poleg Zelenih Slovenije vso svojo infrastrukturo in svoje druge možnosti dali na razpolago Slovenska ljudska stranka in Kanglerjeva NLS ter številne županske liste.

Poleg tega pa seveda številni predstavniki mladih, obrtnikov, kmetov, zdravnikov, upokojencev, glasbenikov, invalidov, športnikov … Iskreno pa povem, da sem bila prav šokirana ob informacijah, kakšne pritiske so doživljali in doživljajo nekateri izmed teh, ki so tudi javno podprli povezovalna prizadevanja.

Naj povem, da nismo nikjer in nikoli nikogar silili v kakršnokoli javno podporo našim povezovalnim prizadevanjem. Zato obžalujem, če so se bili zaradi različnih pritiskov nekateri posamezniki prisiljeni umakniti. Ponovno poudarjam, da so v gibanju Povežimo Slovenijo dobrodošli vsi, ki želijo prispevati v skupno dobro, ne glede na ideološko oz. politično pripadnost.

Pred dnevi ste se kljub temu opravičili posameznikom, če je kdo napačno razumel vaše povabilo k javni podpori vašim prizadevanjem. Zakaj?

Dopuščam možnost, da kdo res ni v celoti razumel našega sporočila in povabila k javni podpori. Zavedam se, da se nobena velika in pomembna stvar – gibanje Povežimo Slovenijo pa je velika in pomembna stvar – ne zgodi brez nasprotovanj in porodnih bolečin. Moj kolega svetnik mi je  napisal: »Bolj ko vam bomo ljudje zaupali, bolj vas bodo [op. nasprotniki] napadali … ampak to bo zgolj znak, da ste na pravi poti!«

Zato naj se še enkrat zahvalim vsem tistim, ki so in še bodo podprli kakršnakoli prizadevanja za več sodelovanja in povezovanja v slovenski družbi. Dobrodošli vsi,  ki podpirajo ne le prizadevanja v okviru gibanja Povežimo Slovenijo, ampak tudi kakršnekoli druge povezovalne aktivnosti. Še posebna zahvala pa gre vsem tistim, ki so kljub pritiskom, naj umaknejo svojo javno podporo, ostali trdni v zavedanju, da Slovenija res potrebuje več povezovanja in sodelovanja in nikakor ne vnaprejšnjega izključevanja. Za to se je vredno izpostaviti.

Povezujete zelo različne stranke, skupine in posameznike. Kako boste sploh lahko prišli do skupnega programa?  

Prav zaradi različnih poudarkov, ki jih imajo posamezni člani in podporniki našega gibanja, smo se odločili, da je naš skupni program vsebina Ustave RS. To je temeljni akt, na katerem je utemeljena naša samostojna in neodvisna država Slovenija. V izvedbenem delu tega programa pa izpostavljamo zakonodajo in prakso uspešnih držav, še posebno Avstrije.

In za konec še morda, spoštovana ga. Pavšer, beseda o tem, kakšni bodo vaši naslednji koraki?

Že v dveh dneh po predstavitvi so nas poklicali predstavniki različnih državnih in regionalnih iniciativ, župani in državni svetniki in drugi posamezniki, ki se želijo vključiti ali pomagati gibanju. Vsi so dobrodošli. Že v kratkem pa bomo predstavili tudi prve konkretne primere, kakšna je avstrijska ureditev in izvedba na področju ekologije, kmetijstva in gospodarstva in kako bi to lahko prenesli tudi v Slovenijo.

Teme
Intervju DR Nada Pavšer
Zadnje objave
Ob svetovnem dnevu vida slepi in slabovidni opozarjajo na slabšanje njihovega položaja v Sloveniji
Težave z vidom se odražajo v vseh aspektih življenja, zato si slepi in slabovidni ves čas prizadevajo za enakopravno udejstvovanje in izobraževanje na vseh področjih ter hkrati za seznanitev in zavedanje družbenega okolja o njihovih potrebah in pogojih.  "Dneva, zaznamovana in posvečena slepoti oziroma delni izgubi vida sta priložnost, da še toliko bolj izpostavimo slabšanje socialnega položaja slepih ljudi. Trenutno v parlamentu potekajo razprave o zmanjšanjih oziroma odvzemu sredstev za pomoč in postrežbo slepi in slabovidni populaciji, kar me izjemno žalosti," pravi predstavnik ranljivih skupin v gibanju Povežimo Slovenijo in predsednik medobčinskega Društva slepih in slabovidnih Ljubljana dr. Luj Šprohar. "Tisti slepi in slabovidni ljudje, ki prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo (DPP) v višini 300 evrov mesečno, si s tem nekoliko popravijo socialni položaj. V primeru, da bi se jim to odvzelo, kot predlagajo v parlamentu, bi to povzročilo socialno stisko za večino slepih in slabovidnih v Sloveniji," je zaskrbljen Šprohar. V Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije se angažirajo, da bi predlog o krčenju pravic slepih in slabovidnih umaknili, kar pa bo po mnenju dr. Luja Šproharja težko, saj tisti,  ki o tem odločajo premalo poznajo dejansko problematiko slepote in slabovidnosti. "Prav iz tega razloga sem se odločil, da bom na prihodnjih volitvah kandidiral znotraj gibanja Povežimo Slovenijo, kjer sem predstavnik za ranljive skupine. Menim, da je skrajni čas, da se o teh problemih začnejo pogovarjati tisti ljudje, ki imajo ustrezna strokovna stališča in izkušnje v praksi," pojasnjuje dr. Šprohar, ki je zaradi tumorja na mrežnici pri enem letu starosti ostal brez desnega očesa, pri osemnajstem letu pa so mu zaradi glavkoma odstranili še levo oko. "Pozivam vse tiste, ki jim je mar za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin, naj se nam pridružijo v gibanju Povežimo Slovenijo, saj bodo s tem pripomogli k izboljšanju, predvsem pa bodo preprečili možnosti morebitnega siromaštva slepih in slabovidnih."  
Trajnostne rešitve okoljskih in podnebnih izzivov so izjemnega pomena
»V Sloveniji so bili sprejeti Nacionalni energetski in podnebni načrt, Podnebna strategija ter Načrt za okrevanje in odpornost z jasno ciljno usmeritvijo v to, da se do leta 2050 zmanjša vrednost neto emisij toplogrednih plinov na nič, da preidemo v družbo s krožnim gospodarstvom in zagotovimo prebivalstvu enako ali višjo kakovost življenja,« pojasnjuje dr. Nada Pavšer, ki se posveta udeležuje.  V ta namen so se strokovnjaki iz gospodarskega in javnega sektorja, civilna družba in politiki zbrali na 24. strokovnem posvetu v Moravskih toplicah, ki letos poteka pod sloganom Od besed k dejanjem. Razprave so usmerjene v oblikovanje konkretnih ukrepov in načrtovanih rešitev, ki bodo prednostno in trajnostno reševale okoljske in podnebne izzive. Okoljska samozadostnost Slovenije pa vključuje več področij: ·      okoljski cilji in izzivi na področju gospodarnega ravnanja z odpadki,·      energetska izraba odpadkov in kakovost zraka,·      nizkoogljično gospodarstvo,·      podnebne spremembe,·      krožno gospodarstvo,·      okoljsko komuniciranje. »Zavedanje o skrbi za okolje se kaže že pri najmanjšem vsakodnevnem ravnanju, s katerim lahko močno prispevamo k zmanjševanju in blaženju podnebnih sprememb, pa če tudi gre zgolj za plastično vrečko, ki jo človek po nepotrebnem vzame in nato odvrže,« pravi dr. Nada Pavšer, ki je ustanoviteljica slovenske mreže ekošol, prejemnica častnega znaka svobode Republike Slovenije za zaslužno in zagnano delo z mladimi na področju varstva okolja (2000) ter  dobitnica najprestižnejšega mednarodnega energetsko-okoljskega priznanja Energy Globe Award za trajnostni razvoj. Od leve proti desni: Andrej Čuš, dr. Nada Pavšer, Karel Lipič
Otu Pestnerju nagrada in priznanje občine Celje
Ljubljana, 5. oktober 2021 - Vrhunski vokalist in legenda slovenske zabavne glasbe Oto Pestner, rojen v Celju, je leta 1971 zmagal na Slovenski popevki s skladbo Trideset let. Ob 50. obletnici njegovega glasbenega delovanja in prve zmage na Slovenski popevki mu je Občina Celje za njegov velik prispevek h kakovostni slovenski zabavni glasbi podelila županovo priznanje in nagrado, kelih cesarice Barbare. Ob tem se je Oto Pestner vpisal tudi v knjigo častnih gostov občine Celje. V gibanju Povežimo Slovenijo Otu Pestnerju želimo še veliko lepih in ustvarjalnih glasbenih let, pa tudi uspešnih prizadevanj za dobrobit slovenske glasbe in glasbenikov v okviru gibanja Povežimo Slovenijo.
Otu Pestnerju nagrada in priznanje občine Celje
Ljubljana, 5. oktober 2021 - Vrhunski vokalist in legenda slovenske zabavne glasbe Oto Pestner, rojen v Celju, je leta 1971 zmagal na Slovenski popevki s skladbo Trideset let. Ob 50. obletnici njegovega glasbenega delovanja in prve zmage na Slovenski popevki mu je Občina Celje za njegov velik prispevek h kakovostni slovenski zabavni glasbi podelila županovo priznanje in nagrado, kelih cesarice Barbare. Ob tem se je Oto Pestner vpisal tudi v knjigo častnih gostov občine Celje. V gibanju Povežimo Slovenijo Otu Pestnerju želimo še veliko lepih in ustvarjalnih glasbenih let, pa tudi uspešnih prizadevanj za dobrobit slovenske glasbe in glasbenikov v okviru gibanja Povežimo Slovenijo.
Cepljeni in necepljeni smo ljudje – spoštujmo se!
Sama sem cepljena z dvema odmerkoma cepiva Moderna in menim, da bi bilo prav, da bi se še posebno starejši cepili čimprej in v čim večjem številu. Obenem pa skušam razumeti ljudi, ki se iz različnih razlogov niso cepili, še posebno tiste, ki nasprotujejo cepljenju otrok. Zato me zelo žalosti, ko poslušam vse več medsebojnih žalitev in poniževanj, predvsem tistih, ki se (še) niso odločili za cepljenje. Ne le, da je to v nasprotju s spoštljivim obnašanjem in spoštovanjem drugače mislečih in ne koristi prizadevanjem, da bi se še več ljudi odločilo za cepljenje. Izpostaviti okoli milijon ljudi v Sloveniji različnim žaljivkam je zame kot koordinatorko gibanja Povežimo Slovenijo nesprejemljivo, še posebno zato, ker se bo šele v naslednjih mesecih in letih dokončno pokazalo, katere rešitve za zajezitev pandemije so bile res dobre in katere ne. Cepljeni in necepljeni smo ljudje. Spoštujmo se in verjemimo drugi drugemu, da se želimo odločati v dobro sebi in drugim, čeprav imamo poglede o tem, kaj je v skupno dobro, zelo različne. Tudi v našem gibanju Povežimo Slovenijo imamo ljudje različne poglede na cepljenje proti covid-19, pa tudi na druge ukrepe za zaustavitev pandemije. Kljub temu pa se odkrito in spoštljivo pogovarjamo o tem, kako pomagati, da bi se čimprej prišlo do čim boljših rešitev. Želim si, da bi bilo takih odkritih in spoštljivih pogovorov tudi v stroki, politiki in družbi nasploh več, saj vsaka nestrpnost, sovražnost in nespoštljivost vodi v začaran krog, iz katerega se je z vsakim nadaljnjim dnem težje izviti.  dr. Nada Pavšer koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo
Dr. Nada Pavšer: V gibanju PoS bodo kandidirali najboljši in najbolj kompetentni za najbolj odgovorne državne funkcije
V gibanju PoS smo zelo veseli javnega odmeva našega nastanka in razvoja. Predsednikom SLS Marjanu Podobniku, Zelenih Slovenije Andreju Čušu in NLS Francu Kanglerju se zahvaljujem, da so s ciljem čim večjega uspeha gibanja PoS na parlamentarnih volitvah velikodušno dali na razpolago svojo infrastrukturo. S tem nastaja močna platforma za uspešno kandidaturo ne le strankarsko opredeljenih kandidatov, županov in županskih list, ampak predvsem tudi tistih, ki se zaradi pretežno slabega ugleda političnih strank ne želijo politično ali ideološko opredeljevati. Verjamem, da bo to spodbudilo h kandidiranju ali podpori tudi druge najboljše, najuspešnejše in najbolj kompetentne nosilce odgovornih funkcij v gospodarstvu in na drugih področjih. S tem se bomo približali cilju gibanja PoS, da bi najboljši prevzemali tudi najodgovornejše funkcije na državni ravni. Vir slike: SkledarTV V zadnjih tednih so potekali številni pogovori s skupinami neodvisnih županov, predstavniki združenj, ki povezujejo intelektualce in uglednimi podjetniki in gospodarstveniki. Iz teh krogov bomo ob pravem času predstavili tudi našega kandidata za mandatarja. Še enkrat poudarjamo, da so k sodelovanju povabljene vse stranke, skupine in posamezniki, ki spoštujejo vsebino slovenske Ustave in so se pripravljeni zavzemati za sodelovanje različnih, ki želijo dobro Sloveniji in njenim državljanom.   dr. Nada Pavšer koordinatorka gibanja Povežimo Slovenijo

Komentarji

Zdaj se predvaja
povezimoslovenijo

Sorodne vsebine

Zadnji komentarji

Prijatelji

Twitter

Facebook

Prijatelji